تغذیه زنبور عسل

مواد غذایی به دو صورت طبیعی و مصنوعی انجام می‌شود:

تغذیه طبیعی شامل

شهد: شهد یا نکتار شربت رقیقی است که در انواع گل‌ها تولید می‌شود. نوع گیاه در تولید شهد اهمیت زیادی دارد . بر عکس گیاهانی مانند یونجه، شبدر، پنبه، شکوفه گیاهانی مانند آویشن، تمشک، کنگر و انواعی از گیاهان وحشی قابلیت تولید شهد را دارند.

وجود رطوبت کافی در خاک باعث تولید شهد بیشتر می‌شود. کاهش دمای ناگهانی، بارندگی  شدید و بادهای گرم و شدید باعث کاهش ترشح شهد می‌شود. نور کم و سایه ترشح شهد را کم می‌کند.

گرده: تولید گرده برای تولید جمعیت زنبور عسل لازم است.

علل تغذیه مصنوعی

تشویق یا تحریک ملکه

برای تخم ریزی بیشتر و افزایش جمعیت کندو در فصل بهار برای کندوهای قوی 0.5 لیتر و کندوهای ضعیف 1.4 لیتر به صورت روزانه استفاده می‌شود. استفاده زیاد از شربت باعث افزایش ذخیره سازی آن توسط زنبورها می‌شود. بهتر است در صورتی که فراوانی گل‌ها در دشت کم باشد تا پایان فصل از تغذیه مصنوعی استفاده شود.

تهیه شربت برای تغذیه زمستانه

غلظت شربت محرک بهاری یک به یک(یک کیلوگرم شکر در یک لیتر آب) است که تقریبا مشابه غلظت شهد است. برای تغذیه زمستانه این نسبت 5 یه 3 (5 قسمت شکر و 3  قسمت آب) استفاده می‌شود. مقدار غذای زمستانی بر اساس تعداد شان‌های پر از زنبور تعیین می‌شود. برای مثال در یک کندوی لانگستروت 1.5 کیلوگرم شکر کافی است.

برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان امداد تعاون تماس بگیرید.

 

برچسب ها : تعاونی , مشاور , عسل